neděle 21. dubna 2019

Nepovolený hrad

... na strmém úzkém skalnatém hřebeni v neprostupných hvozdech Hostýnských vrchů založil někdy před rokem 1365 pan Boček z Kunštátu, praděd krále Jiřího z Poděbrad, pozoruhodný hrad Obřany, patřící k nejvýše položeným (704m) na Moravě. Zapomněl však na "maličkost", vyžádat si od panovníka povolení. A tak Karel IV. vydal v roce 1366 příkaz hrad rozbořit. Obřany zřejmě ale nebyly zbourány, jen se zastavily veškeré stavební práce - přesto sloužily jako správní centrum panství. Opuštěny byly již v době husitských válek a v roce 1447 se uvádějí jako pusté. Příčinou zániku mohl být požár, ale archeologické nálezy nejsou natolik průkazné, aby bylo možné stanovit jednoznačné závěry. Obřany byly tedy využívány necelých sto let.
Z objektu se dochovaly zajímavé zbytky na stísněném prostoru vrcholového hřebene. Západní část areálu má půdorys úzkého lichoběžníku o délce strany asi 50 metrů a jižní strany přibližně 75 metrů, nejširší úsek na východní straně má pouhých 13 metrů. Prohlédnout si můžeme část věže, paláce, hradeb, val a příkop. Je zajímavé, že název Obřany není odvozen od mohutnosti ani od obrů, ale od rodového zaniklého hradu nedaleko Brna.
( zdroj: Petr David, Vladimír Soukup - 50 RODINNÝCH VÝLETŮ ZA STRAŠIDLY NA HRADY A ZÁMKY 3, www.hrady.cz )

sobota 20. dubna 2019

Hladová studánka

... oblíbený pramen se nachází pod zříceninou hradu Obřany. Původně se pramen jmenoval Hladová studánka. Patřila k oblíbeným místům etnografa-básníka Františka Táborského a jeho přítele akademického malíře Františka Ondrúška, kteří zde s oblibou vodili i své hosty. Původní název studánky byl na jejich počest přejmenován na pramen Táborského a Odrúškův a v roce 1957 při 25. výročí Ondrúškovy smrti bylo okolí pramene upraveno. Kovová deska s reliéfy Táborského a Onrúška na kamenném obložení studánky vznikla v roce 1952 a je dílem akad. sochaře Jožky Antka, rodáka z Rajnochovic. Nápis na kamenném obložení studánky pochází ze Svolinského pozvánky na tryznu Františka Táborského "Byli naši, byli, už sa pominuli, po malučkej chvíli půjdeme za nimi...". V současné době je čitelná pouze část začátku textu.

čtvrtek 2. srpna 2018

Kaplička

... nejstarší stavbou a zároveň významnou kulturně historickou památkou obce Rudice je kaplička s lipami u silnice do Nezdenic, pocházející z 15. století a podle místního občana zasvěcena Panně Marii. V polovině 19. století byla přestavěna a nyní se jedná o stavbu obdélného půdorysu, v průčelí s trojúhelným štítem, završeným sedlovou střechou a na vrcholu s dvouramenným křížem. Od 19. 7. 1993 je kaplička památkově chráněna.

čtvrtek 19. července 2018

Vartovna

... moderně vzhlížející rozhledna Vartovna u Seninky láká turisty k návštěvě od konce roku 2009. Původní plán na stavbu rozhledny v místě bývalé strážní hory, kde kdysi údajně stávala hláska, se však datuje již od roku 1996, kdy byla stavba rozhledny zapracována do územního plánu obce. Vyhlídková věž na Vartovni vznikla v roce 2009 z iniciativy okolních obcí SeninkaJasennáLiptálLeskovecPrlovPozděchov a Valašská Polanka. Za tyto obce projekt zastřešovala obec Seninka, která na jaře roku 2007 získala od Zlínského KÚ dotaci na projektovou dokumentaci. Zároveň bylo v rámci opakované veřejné zakázky osloveno pět firem s cílem připravit architektonický návrh a projektovou dokumentaci. Na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo v lednu 2008 zastupitelstvo obce o výběru návrhu zlínského architekta Ivana BergmannaFinanční zajištění stavby rozhledny bylo řešeno prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 (spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje) – projekt „Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.n.m.“. Za českou stranu bylo hlavním partnerem projektu Sdružení obcí Hornolidečska. Projekt spolupráce zahrnul i výstavbu rozhledny na Tlstej hore (dokončené na podzim 2009) nedaleko slovenské partnerské obce Dohňany. Zároveň byla vybudována z Vartovny nová síť šesti naučných stezek, přičemž dvě z nich dovedou turisty na Slovensko, a to i k nové rozhledně u Dohňan. Náklady celého projektu činily cca 15 mil. Kč, zhruba 90% prostředků bylo získáno z evropských dotací. Samotná rozhledna za téměř 7 mil. Kč byla stavěna od dubna do začátku listopadu 2009. Dne 9. července se přitom uskutečnilo slavnostní poklepání na základní kámen nové věže. Stavba 38 metrů vysoké rozhledny byla realizována společností BS Vsetín s.r.o.

středa 18. července 2018

Kobzáňův chodník

... naučná stezka Kobzáňův chodník má délku 4,5 km a 5 zastavení. Je věnována jednomu z nejvýznamnějších valašských výtvarníků a spisovatelů Janu Kobzáňovi. Tento liptálský rodák (mj. autor slavného loga firmy Baťa) byl prakticky u všeho významného, co se v obci událo: pomáhal zakládat folklorní soubor Lipta i stejnojmenné výrobní družstvo, na jeho počest vznikly Liptálské slavnosti a aktivně se účastnil i partyzánského odboje za II. světové války. Jedno ze zastavení také je u partyzánského srubu. Stezka představuje také zajímavosti liptálské přírody (přírodní památku Pivovařiska, štoly vzniklé těžbou brouskového kamene, pěnovcovou kupu nad obcí atd.)
   ( zdroj: https://www.ochranci.cz, informační tabule naučné stezky )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...