pátek 31. března 2017

Dlouhá cesta vody

... voda Slanica patří mezi minerální vody smíšené. Srážková voda vsakuje do horninového prostředí, v propustných horninách nebo po zlomech. Na své cestě se sytí rozpuštěnými látkami a zvolna proudí vrstvami paleogenních pískovců magurského flyše. Tyto sedimenty vzniklé před 50 miliony let obsahují stále mořskou vodu. Smísením obou vod - pravěké mořské a "čerstvé" srážkové tak vzniká voda minerální, která pak četnými puklinami v podrcených vrstvách Napajedelské brány vystupuje nahoru k prameni. Snad pro každého spotřebitele bude zajímavé, že voda letošních dešťů zvolna tlačí pod sebou srážkovou vodu minulých dešťů, takže voda pramene je směsí srážkové vody "čerstvé", ale ve skutečnosti více než 100 let staré a vody pravěkých moří. Srážkové vody na vzdálených výchozech hornin tedy stále zajišťují trvalou existenci a vydatnost pramene Slanica.
( zdroj: informační tabule, http://www.estudanky.eu )
PŘED 200 MILIONY LET - Střední Evropa ležela pod hladinou moře a obrovské tlaky vodní masy postupně měnily mořské sedimenty na jeho dně na pevné vrstvy - pískovců (z mořských pláží a říčních usazenin), jílovců (z bahna) a vápenců (ze schránek vodních živočichů).
PŘED 65 MILIONY LET - působením zemských sil hluboko pod povrchem se VÝCHODNÍ ZEMSKÁ DESKA nasouvala na okraj DESKY ZÁPADNÍ. Hlavně na hranici dotyku vyvolávaly obrovské tlaky deformace hornin v rámci horotvorného procesu ALPÍNSKÉHO VRÁSNĚNÍ. Poklesem staršího podloží začala vznikat tzv. VÍDEŇSKÁ PÁNEV a četné zlomy ve svrchním souvrství původních sedimentů způsobily, že se z moře postupně vynořila táhlá horská pásma Moravy.
PŘED 1,5 MILIONY LET - zemské klima se změnilo. Moře zmizelo a sever Evropy pokryl mohutný PEVNINSKÝ LEDOVEC, jehož postup dále k jihu zastavila až skalní hradba Beskyd a Jeseníků. Odtávání ledu v teplejších dobách pak dalo vzniknout řece Moravě, která zprvu odtékala na jih západněji k Vyškovu a Brnu.
PŘED 400 TISÍCI LETY - pokračující zemské napětí postupně zvedalo úroveň Vyškovské brázdy a vody z ledovce zaplavily celou Hanou. Vzniklo obrovské sladkovodní jezero, jehož hladina postupně stoupala tak, jak se zvedala úroveň Vyškovské brázdy. Voda se našla další cestu na jih bariérou tehdy souvislého hřebene Vizovických vrchů a Chřibů v jeho nejslabším místě. Tento geologický proces, kdy odtéká voda z jednoho zdroje do dvou směrů se nazývá BIFURKACE.
VZNIK NAPAJEDELSKÉ BRÁNY - četnými zlomy, tektonickými poruchami a puklinami podrcených svrchních vrstev v místě dnešní NAPAJEDELSKÉ BRÁNY se začaly prodírat potoky, říčky a vodopády. Skalní hradba hřebene Vizovických vrchů a Chřibů pod obrovským tlakem vody povolila. Voda pak postupně vymlela a odplavila svrchní vrstvy a tyto staronové sedimenty dnes tvoří základ roviny úrodného Slovácka.
VÝŘEZ GEOLOGICKÉ MAPY - vidíme horské zvrásnění Chřibů a Vizovických vrchů s jejich obdobným horninovým složením. Oblast Napajedelské brány dokládá podrobnější mapa s vyznačením řezu jejím nejužším místem. Zákres místní složité geologické situace by si vyžádal řadu hloubkových vrtů. Geologický řez je schématický a pro názornost 5x převýšený.
ZÁKLADNÍ ZVRSTVENÍ - souvrství sedimentů se vlivem pohybu hlubinného podloží po miliony let na sebe postupně nasouvala za současné téměř pravidelné deformace. V místě Napajedel, kde bylo podzemní napětí největší se však horní vrstvy bortily, drtily a převracely. Vznikly zde četné zlomy a tektonické poruchy, kterými se před 40 tisíci lety prodrala řeka Morava.
ZDROJ VODY SLANICE - kresba působí značně dramaticky. Geologické procesy však probíhaly miliony let. Zdroj minerální vody leží více než 1 km pod povrchem. Mezi zborcenými bloky sedimentů zde leží zvodnělá vrstva štěrků. Voda z nich pod tlakem nadloží pomalu vzlíná puklinami a cestou se dále sytí minerály.
Hluboko pod zemí ještě probíhá další zajímavý proces. Z hornin se například rozpuštěním sádrovce do vody uvolňuje síranový iont (SO4), který je mikroorganismy žijícími v hlubinném prostředí bez kyslíku využíván jako zdroj kyslíku. Jejich působením dochází k redukci síry a sírany se postupně mění na sulfan (H2S) - sirovodík. Ten je příčinou typického čichového vjemu.
Sulfan je balneologicky nejvýznamnější a nejléčivější složkou minerální vody. Minerální voda je vhodná na koupele, třeba i lokální, například při ekzémech. Jako voda pitná by Slanica neměla být používána dlouhodobě nebo ve větším množství z důvodu vysokého obsahu sodíku a vysokého obsahu fluoridů.
Nejstarší známý chemický rozbor minerální vody provedl hrabě Mitrovský již v roce 1792. Další rozbor provedl prof. Gustav Kabrhel v roce 1905. Poslední rozbor zpracovala RNDr. Jitka Novotná z Geotestu, a. s. v listopadu 2013.
Lázně, kde se léčily nemoci žaludeční a ledvinové, byly připomínány již kolem roku 1670. V roce 1838 měly lázně 19 pokojů a bytů, 10 koupelen a vlastního lékaře. V roce 1872 byl zahájen provoz na druhé koleji železniční tratě v těsné blízkosti vývěru a pramen se ztratil. V roce 1903 byl částečně obnoven a v roce 1912 byl v režii obce Napajedla obnoven také provoz lázní. V roce 1920 koupili lázně manželé Kohnovi, jejichž rodinu vidíme na dobových fotografiích. Kohnovi lázně zrekonstruovali a v roce 1925 přistavěli restauraci a byty pro pacienty. V roce 1949 byly lázně prohlášeny za očistné, ale v roce 1999 byl provoz lázní ukončen.

6 komentářů:

 1. Moc zajímavé počtení! A poučení :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, také jsme se začetli a výhodou bylo, že široké okolí známe :o)

   Vymazat
 2. Obľubujem dobové fotografie. Zaujímavé čítanie.M.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Staré fotografie jsou fajn, člověk si léta minulá hned dovede představit. Je dobře, že těch kvalitně zpracovaných informačních tabulí je víc a víc.

   Vymazat
 3. Zajímavé počteníčko.
  Přeji krásné dny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dášo, děkuji za komentář a přeji také krásné nejen jarní dny.

   Vymazat

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...