pondělí 25. dubna 2016

Kudy tudy?

... prvním městským a veřejným parkem byly Chotkovy sady, původně se jim říkalo Lidová zahrada, německy Volksgarten. Prostory byly až do roku 1833 užívány jako občasné sklady dříví patřící k Pražskému hradu.  A to byla škoda, takové krásné místo a sklad dřeva. To byla výzva pro tehdejšího nejvyššího purkrabího hraběte Karla Chotka, na jehož podnět vznikl projekt vybudovat zde obecně prospěšnou zeleň pro lidové využití (odtud původní název Lidová zahrada). Chotkovy sady jsou tedy první a jedinou zelenou plochou v Praze, která vznikla výhradně pro využití veřejností.
Nově vznikající park byl osázen více než 60 druhy dřevin, které postupně vyrostly a vytvořily dojem zalesněné obory. Jako parková dekorace vzniklo roku 1887 malé jezírko a v roce 1913 pomník českého spisovatele Julia Zeyera od sochaře a stavitele Josefa Maudra. Pomník navrhl tak, že působí dojmem přirozeného přírodního prvku, skalnatého bloku splývajícího s okolní krajinou. Ten byl vytvořen z více jak sta balvanů požárské žuly a vzniklá umělá jeskyně byla osazena mramorovými sochami, které představují hlavní postavy Zeyerových děl. Dlužno říci, že pomník i místo samé působí poněkud pochmurně až strašidelně, zvlášť prý v podzimních plískanicích. Ale tento dojem vzbuzuje i sám Zeyerův démonický zjev a jeho epická tvorba, takže to není od věci.
( zdroj: http://www.praguecityline.cz, http://www.drobnepamatky.cz, Eduard Škoda - Pražský chodec v Metru )
Vlevo sestry Kazi, Teta a Libuše, v popředí Paskalina a za ní Radúz a Mahulena.
Chrám sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Kohlova kašna na II. nádvoří Pražského hradu
Kaple sv. Kříže na Pražském hradě byla postavena v roce 1762 Anselmem Luragem. Přestavěna byla v letech 1852 až 1858 a vyzdobena plastikami sv. Petra a Pavla od sochaře Emanuela Maxe. Od roku 1961 je zde umístěn svatovítský poklad.

Tak to dopadne, když se zabloudí a místo jít směrem Malá Strana se odbočí do Chotkových sadů, Královské zahrady a přijde se na Pražský hrad :o)

2 komentáře:

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...