středa 30. března 2016

Klapinov

... horská louka Klapinov s nádhernými výhledy na okolní vrchy se rozkládá nad obcí Rusava na turistické trase mezi Tesákem, Rusavou a Hostýnem. Dávno tomu, co tudy kráčeli Portáši, místní to strážci hranic. Jednou z povinností portášů byla pochůzková činnost. Chodili  po horách, ale museli navštívit i všechna městečka a vesnice ve svém obvodu. Portáši jednotlivých desátnictev se scházeli na určitých místech většinou u vzrostlé jedle a tam dostávali pokyny pro službu. Stará místa, kde se scházeli, vypadají dnes úplně jinak, proto byly vysazeny nové portášké jedle také na Klapinově.
Zde na Klapinově vysadili 19. 4. 2008 portáši z Rusavského desátnictva "portášskou jedli". Jedle bývala portášským stromem, u jedlí v horách se portáši scházeli při svém patrolování.
Historie Portášů se počíná rpkem 1638 a končí rokem 1830, kdy byl Portášský sbor rozpuštěn císařským dekretem. Portáši tak působili na Valašsku a v přilehlých krajích necelých 200 let.
Portáši se pohybovali po celém Valašsku a v případě potřeby zasahovali i v jiných regionech na Moravě. Jejich hlavním úkolem byla ochrana životů a majetku, strážili zemské hranice před vpády tureckých a tatarských nájezdníků, chytali pašeráky, pytláky, zbojnické družiny a provinilce pak předávali do zemských a vrchnostenských žalářů. Portáši se účastnili exekucí, popřípadě doprovázeli procházející vojenské oddíly. Při obraně Vlárského průsmyku položilo život 200 portášů, roku 1680 patrolovali na hranicích, aby se zabránilo šíření moru z Turecka. V roce 1739 byly opět střeženy hranice pro zabránění šíření dobytčího moru z Uher na Moravu. Z dnešního pohledu měli podobné pravomoci jako současná policie a vojsko. Na návrh moravských stavů potvrdil císař pevnou službu u Portášského sboru. Sbor se dělil na desátnictva pod vedením kaprálů. Celému oddílu pak velel poručík- lajtnant a jeho zástupce - šikovatel - feldvébl.

Portáši dostávali za službu žold a ze svého žoldu si pak pořizovali veškerou výzbroj a výstroj. V roce 1714 byla výše žoldu následující:
LAJTNANT                 30 zlatých měsíčně
FELDVÉBL                     6 zlatých měsíčně
KAPRÁL                          5 zlatých měsíčně
Portáš bez hodnosti   4 zlaté měsíčně

Portášské stanice se nacházely na mnoha místech východní Moravy. Na Valašsku byly portášské stanice v těchto dědinách: Lidečko, Nový Hrozenkov, Rusava, Hutisko, Halenkov, Jasenná, Fryšták, Podhradní Lhota, Velké Karlovice. Velitelství Portášského sboru sídlilo ve Valašské Bystřici. Jednotné oblečení neexistovalo, Portáši nosili lidový oděv, který se lišil podle obce, ze které pocházeli. Ozbrojeni byli křesadlovou puškou tzv. "Těšínkou", valaškou, případně šavlí. Přes rameno měli "sajdák" s potřebnými věcmi, kolem těla pak měli provaz na svazování provinilců.
Rusava se může pochlubit tím, že měla vlastní portášskou stanici. Portáši zde působili 23 let - od roku 1717 do roku 1740.
Ke Klapinovu se váže příběh z doby působení posledního Rotala, který zemřel roku 1762. Na Klapinově stávala fojtova dřevěnice - fojt i se synem byli pytláci a působili velké škody na lesní zvěři. Portáši, kteří v té době patrolovali na Klapinově, Bečce, U Tří kamenů a na Tesáku, dřevěnici zapálili, pytláky pochytali a uvěznili na zámku v Bystřici pod Hostýnem.
( zdroj: informační tabule )
Pohled z Klapinova na větrnou elektrárnu a rozhlednu na vrchu Hostýn, které jsou z tohoto místa vzdušnou čarou vzdáleny 3 000 metrů. Zdejší poznají, kde se nachází vršek střechy baziliky Nanebevzetí Panny Marie :o)

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...