pondělí 28. března 2016

Hořansko

... v evropsky významné lokalitě Hořansko je uchován tradiční vzhled krajiny - mozaika zachovalých a druhově bohatých společenstev luk a pastvin s lesními porosty. Mezi nejvýznamnější patří karpatské dubohabřiny, acidofilní bučiny, údolní jasanovo-olšové luhy, mezofilní ovsíkové louky a podhorské smilkové trávníky. Velmi cenným a v Hostýnských vrších vzácným fenoménem je vznik lesních a lučních pramenišť, na kterých dochází k tvorbě pěnovce. Zejména na luční pěnovcová prameniště jsou vázány ohrožené druhy rostlin. Lokalita je zranitelná současným způsobem lesního hospodaření a paseky jsou náchylné k invazi nepůvodních druhů rostlin.
Horská louka Klapinov z pohledu od Horního Hořanska.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...