čtvrtek 24. prosince 2015

Vánočka

... první zmínky jsou již ze 16. století, i proto je vánočka jedním ze symbolů Vánoc. Předchůdcem dnešní vánočky je tzv. calta - staročeské moučné pečivo, které mělo podobu nepleteného bochníku a na českém území se peklo už ve 14. století. Vzhled calty se s ubíhajícími věky postupně změnil v pečivo pletené z několika pramenů, tedy v dnešní vánočku. Dodnes se setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními jako calta, houska, husce, štědrovnice, štědrovka, vandrovnice, žemle, pletenka, pletenice, pletenec, štrycle, trucle či štrucle, které se liší v závislosti na místní tradici. Do 18. století bylo pečení vánočky předností řemeslníků, pekařů, kteří je však odevzdávali jako dar šlechtě. Později se začala vánočka připravovat i doma, a to v nejrůznějších podobách. Pro čeládku se pekla vánočka obyčejná, pro rodinu byla určena ta „lepší“ s mandlemi a rozinkami, okořeněná anýzem a fenyklem. Do vánočky se často zapékala mince, která měla šťastlivci, který ji našel, přinést v následujícím roce zdraví.
Na Štědrý den upekla hospodyně jednu vánočku pro každého člena rodiny a také jednu větší, zdobenou rozinkami a mandlemi. Ta přišla na štědrovečerní tabuli a nakrojit ji mohl jedině hospodář. Po krajíčku z ní dostal každý člen domácnosti, včetně dobytka, neboť se věřilo, že mu to přinese zdraví a ochranu před zlými silami. Někde se kousek vánočky hodil do studny, aby bylo napřesrok hodně vody, jinde se kousek vhodil do domácího krbu. Co se nesnědlo při večeři, nechávalo se na stole pro duše zemřelých, které se toho dne prý vracejí na zem. Kousky vánočky se také dávaly koledníkům na sv. Štěpána.
Pletení vánočky do kříže má svůj symbolický význam a správně se plete z devíti pramenů. Spodní prameny představují zemi, slunce, vodu a vzduch, prostřední tři prameny symbolizují rozum, vůli a cit a vrchní dva prameny spojují vědomosti a lásku. Popraskaná vánočka znamenala neštěstí a z pečení vánočky se stal rituál se svými specifickými pravidly. Hospodyně musela být oblečena do bílé zástěry, bílého čapce a po celou dobu jejího pečení nesměla promluvit.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...