pátek 30. října 2015

Hrad

... poměrně rozsáhlý areál zaniklého středověkého sídla, založeného na hřebínku nad kostelem Panny Marie Lurdské, nad obcí Částkov. Na existenci panského sídla upozorňují i pomístní názvy Hrad nebo Na hradě. První písemnou zmínku o častkovské tvrzi nalezneme v roce 1321, kdy byla sídlem vladyků z Částkova. První známou šlechtickou osobou z Částkova je Vlček, jehož syn Jaroslav ve zmíněném roce 1321 věnoval vizovickému klášteru díl Újezda. To byla i první zpráva o obci Částkov. Tvrz byla centrem samostatného panství. Další písemná zmínka o ní je z roku 1398. V letech 1447 až 1463 zde sedí Jan Ořechovský z Honbic. V závěru 15. století tvrz Částkov drží významná postava tehdejšího politického i kulturního světa, varadínský biskup Jan Filipec. V roce 1497 se připomíná "tvrz zbořená" a je pravděpodobné, že sídlo zaniklo za česko-uherských válek. Stará částkovská tvrz už nebyla obnovena. Archeologické nálezy dokládají existenci sídla od počátku 14. století do závěru následujícího věku.
( zdroj: informační letáky u bývalého tvrziště Částkov )
Centrální část tvrziště tvoří výrazně modelovaná, poměrně rozsáhlá akropole přibližně obdelníkového půdorysu cca 30x20m, obklopená zbytky okružního příkopu a valu. Na východním okraji jádra je dochován výrazný pozůstatek obvodové hradby (valový útvar). Samotná plocha jádra je rozdělena na dvě výškové úrovně (východní část je položena cca o 1 metr výše). Na západní, klesající straně jsou pozůstatky hospodářského zázemí (předhradí). Jsou zde rovněž pozůstatky příkopu a zbytky hradby (terénní útvar na okraji plochy). Stávající úvozová cesta zčásti prochází dnem příkopu, který obklopoval tuto část tvrze. V areálu se nacházejí dílčí narušení, způsobená těžbou hlíny.
Na povrchu nejsou stopy kamenného zdiva, stavby byly pravděpodobně lehčí konstrukce (tento předpoklad potvrzují i výsledky povrchového průzkumu). Areál je zčásti pokryt loukou a zčásti křovinama.
Půdorys areálu tvrziště Částkov
převzato z knihy: Plaček, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí, Praha, str. 163, obr. 298, upraveno
( zdroj: informační letáky u bývalého tvrziště Částkov )
Jedná se o pozoruhodný doklad pozůstatků sídla významného zemanského rodu. Zříceniny tvrze (i přes lokální poškození) poskytují velmi dobrou představu o její rozloze a opevnění. Jedná se o mimořádně cennou lokalitu, související přímo s kolonizací a vytváření sídelní struktury naší vlasti. Další, histrorický význam pánského sídla v Částkově spočívá v tom, že v závěrečné fázi své existence spočívalo v rukou významné osobnosti tehdejší doby, Jana Filipce. Vzhledem k uvedeným faktům a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, jako jsou např. mimořádně cenné archeologické situace, ukryté pod povrchem terénu areálu, Národní památkový ústav doporučuje zapsání zříceniny tvrze v Částkově za kulturní památku.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...