pondělí 31. srpna 2015

Skanzen Strážnice => Moravské Kopanice

... Moravské Kopanice tvoří svébytný etnografický region, rozkládající se na moravsko-slovenském pomezí v okolí Starého Hrozenkova. Ten tvoří přirozené historické i správní centrum bývalých kopaničářských osad, dnes samostatných obcí Vyškovce, Vápenic a Žítkové. Ve srovnání s okolím se jedná o relativně mladé sídelní území, jehož stáří zatím nepřekročilo tři století. Jeho odlehlost a sociální i ekonomická izolovanost však přesto zapříčinila, že se na Kopanicích zakonzervovaly velmi staré kulturní jevy, jejichž původ musíme hledat v oblastech, z nichž Kopaničáři přišli.
B11 - roubená stodola Františka Machaly z Vyškovce
Přítomnost stodoly, jako druhé základní stavby kopaničářské usedlosti, v širokém měřítku dokládají katastrální mapy z počátku 19. století. Můžeme proto předpokládat, že k jejich rozšíření došlo již v 18. století, hned poté, co se vznikající osídlení Kopanic větší měrou stabilizovalo.
B2 - roubená stodola z Vyškovce
B3 - roubená stodola Martina Michalce z Vyškovce
B6 - kopaničářská usedlost Františka Mikulince z Vyškovce
Jedinou obytnou místnost představuje jizba – izba - podobně jako u jiných kopaničářských domů vcelku malá. Velkou část její plochy zabírá rozměrná chlebová pec s přistavěným otevřeným ohništěm, sloužícím k vaření. Kouř odvádí dýmník - sopůch – který je ovšem vyveden jen na půdu, zde ho ukončuje „piecka“ zadržující žhavé jiskry. Dým se volně rozptyluje na půdě a odchází doškovou střechou. Obytný prostor sice nepřevyšoval 10 m2, přesto se v něm odvíjela podstatná část života rodiny. Vedle náčiní k vaření a skladování potravin je to především stůl a lavice ke společnému jídlu. Ke spaní sloužila jediná postel, přednostně vyhrazená pro hospodáře a hospodyni. Vzdor celkové jednoduchosti forem a chudobě zařízení prezentuje tato usedlost obydlí středního rolníka z přelomu 19. a 20. století.
zdroj: http://www.skanzenstraznice.cz

Kateřina Tučková - Žítkovské bohyně
( román, divadelní hra a audiokniha )
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...