neděle 26. července 2015

Horní Lhota

... ve starších písemnostech je Horní Lhota označována jako Lhota Vyšší nebo též Lhota Kamenná, německé prameny ji jmenují Ober-Lhotta. Hornolhotský farní kostel svatého Diviše bezesporu patří k tomu nejatraktivějšímu, co sakrální památky v Luhačovském Zálesí nabízejí. Jeho jádro pochází přibližně z roku 1700, kdy byl postaven, pravděpodobně na místě staršího dřevěného kostelíka, o kterém se zmiňuje písemná listina z roku 1449. Věž kostela byla přistavěna až v roce 1746. Nacházejí se v ní dva zvonyvelký s vyobrazením sv. Diviše pochází z roku 1749 a menší z roku 1827. Kostel byl následně několikrát upravován a přestavován, a to zejména v 19. století (1808 a 1857 až 1872). Za nejcennější část jeho mobiliáře bývá považován oltářní obraz, jehož autorem je Joža Úprka, známý moravský malíř a grafik, představitel romantického historismu a secesního dekorativismu. Vedle barokního kostela sv. Diviše se nachází budova fary z roku 1785, pozůstatky "starého" hřbitova, smírčí – nebo cyrilometodějský – kříž, klasicistní kříž a společný památník T. G. Masaryka a obětí I. světové války. Kulturní památkou je tento příjemný venkovský kostelík již od roku 1958.
Smírčí – nebo cyrilometodějský – kříž je zařazen od roku 1958 mezi kulturní památky ČR. Poprvé byl popsán již v roce 1907. Původně se nacházel u hradu Engelsberg s pozdějším českým názvem Sehradice a na své současné stanoviště byl umístěn až druhotně. Prý se sem skutálel poté, co jej podemlela dešťová voda. Svého času býval zapadlý až téměř po ramena v zemi. Na relativně robustním kamenném kříži není patrný žádný reliéf ani rytina a není ani známa žádná pověst k jeho vzniku. Možná i proto se uvádí možnost vztyčení kříže při příležitosti mise slovanských věrozvěstů.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...