pátek 3. července 2015

Domorazské louky

... předmětem ochrany přírodní památky Domorazské louky je jedinečné naleziště chráněných druhů rostlin, zejména vstavačovitých s bohatou populací prstence májového. Jedná se o mozaiku podmáčených luk s drobnými prameništi podél potoka Srní, doplněnou suššími fragmenty s relativně teplomilnou vegetací. Bohaté populace tvoří také další ohrožené druhy vázané na podmáčené louky (mečík střechovitý a kozlík celolistý).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za návštěvu a čas strávený na mém blogu. Přeji vám pohodový krásný den.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...